29/05/2022 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình nhạc - Khuê tình
清平樂-閨情

Tác giả: Lý Bính - 李邴

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 03/02/2009 10:24

 

Nguyên tác

露花煙柳,
春思濃如酒。
幾陣狂風新雨後,
滿地落紅鋪繡。

風流何處疏狂,
厭厭恨結柔腸。
又是危闌獨倚,
一川煙草斜陽。

Phiên âm

Lộ hoa yên liễu,
Xuân tứ nùng như tửu.
Kỷ trận cuồng phong tân vũ hậu,
Mãn địa lạc hồng phô tú.

Phong lưu hà xứ sơ cuồng,
Yếm yếm hận kết nhu trường.
Hựu thị nguy lan độc ỷ,
Nhất xuyên yên thảo tà dương.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Hoa sương khói liễu,
Tứ xuân nồng như rượu.
Mấy trận gió cuồng mưa mới xong,
Khắp đất sắc hồng rơi phủ.

Phong lưu khắp chốn chàng ngông,
Giận hờn đã chán trong lòng.
Lại tới lan can riêng tựa,
Nắng chiều khói cỏ tràn sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bính » Thanh bình nhạc - Khuê tình