15/06/2024 08:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái giản tuyển Phúc Thọ doãn Vũ đài chi lị
再柬選福壽尹武台之涖

Tác giả: Lê Khắc Cẩn - 黎克謹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vodanhthi vào 07/08/2010 18:44

 

Nguyên tác

蓬萊闕下拜宣麻,
翰苑人辭上苑花。
占福壽星之宦路,
向同樂地認吾家。
菊松舊徑歡常近,
梅柳前山望未賒。
醉罷園亭一樽酒,
江城新雨送行車。

Phiên âm

Bồng Lai quyết hạ bái tuyên ma[1],
Hàn uyển nhân[2] từ thượng uyển hoa.
Chiêm Phúc Thọ tinh chi hoạn lộ,
Hướng Đồng Lạc địa nhận ngô gia.
Cúc tùng cựu kính hoan thường cận,
Mai liễu tiền sơn vọng vị xa.
Tuý bãi viên đình nhất tôn tửu,
Giang thành tân vũ tống hành xa.

Dịch nghĩa

Cảnh sống như tiên từ khi nhận chiếu đại thần dưới cửa khuyết,
Lời nói của người văn nho đẹp như hoa trong vườn thượng uyển.
Con đường quan chức đã thấy hiện lên trong ngôi sao Phúc Thọ,
Hướng về đất Đồng Lạc nhìn nhận tình cảm gia đình.
Được gần cây cúc cây tùng bên con đường cũ thật là thích thú,
Nhìn thấy cây mai cây liễu gần gũi trên núi phía trước.
Nhấp chén rượu say, choáng váng trước đình trước vườn,
Mưa rơi trên thành bên sông như tiễn đưa cỗ xe đến huyện.

Bản dịch của Trần Bá Chí

Bồng Lai gặp vận chiếu ban ra,
Lời nói văn thần đẹp tựa hoa.
Biết trước Phúc tinh đà báo mệnh,
Tìm về Đồng Lạc gắn tình nhà.
Cúc tùng vườn cũ luôn gần cạnh,
Mai liễu trước đồi chẳng phải xa.
Đình đấy vườn đây say một chén,
Rượu mưa tiễn khách tới quan nha.
Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

[1] Tuyên là tuyên bố bài sắc bài chiếu của vua, ma là tờ giấy dó trắng mịn, dùng để viết tờ chiếu của vua.
[2] Hàn uyển tức Viện hàn lâm, nơi làm việc của những người đã đậu tiến sĩ. Ở đây “hàn uyển nhân” dịch là văn thần hoặc nho thần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Khắc Cẩn » Tái giản tuyển Phúc Thọ doãn Vũ đài chi lị