25/01/2022 04:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế giới của bé
Baby's world

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi estrange vào 20/04/2008 12:36

 

Nguyên tác

I wish I could take a quiet corner in the heart of my baby's very own world.

I know it has stars that talk to him, and a sky that stoops down to his face to amuse him with its silly clouds and rainbows.

Those who make believe to be dumb, and look as if they never could move, come creeping to his window with their stories and with trays crowded with bright toys.

I wish I could travel by the road that crosses baby's mind, and out beyond all bounds;

Where messengers run errands for no cause between the kingdoms of kings of no history;

Where Reason makes kites of her laws and flies them, and Truth sets Fact free from its fetters

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Mẹ ước mẹ có thể có một góc nhỏ yên lặng trong trung tâm thế giới của con.

Mẹ biết nơi ấy có những vì sao nói chuyện với con, và bầu trời sà xuống gần mặt con để khiến con vui với những đám mây và cầu vồng dại dột.

Những người vẫn bị cho là dốt nát và không thể cử động, sẽ bò đến cửa sổ của con với các câu chuyện và những chiếc khay chứa đầy các đồ chơi rực rỡ.

Mẹ ước mẹ có thể đi trên những con đường đến với tâm trí bé của mẹ, và vượt qua tất cả mọi giới hạn;

Nơi những người đưa tin chạy đi chạy lại chẳng có lý do giữa các vương quốc của những vị vua không có trong lịch sử;

Nơi Lý trí gấp các luật lệ thành diều và thả chúng lên trời, và Chân lý thả Hiện thực ra khỏi các gông cùm của nó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Thế giới của bé