28/09/2020 07:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập quan kiến dương liễu
入關見楊柳

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:10

 

Nguyên tác

關門楊柳綠秧秧,
關外楊枝白似霜。
若道春光無別意,
緣何一樹兩般妝。

Phiên âm

Quan môn dương liễu lục ương ương,
Quan ngoại dương chi bạch tự sương.
Nhược đạo xuân quang vô biệt ý,
Duyên hà nhất thụ lưỡng bàn trang.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cửa quan dương liễu nhú xanh dương,
Ngoài quan cành lại trắng như sương.
Nếu bảo chúa xuân không cố ý,
Cớ đâu chia liễu, sắc hai đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Nhập quan kiến dương liễu