21/01/2022 12:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Châu Kiều
州橋

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 02:46

 

Nguyên tác

州橋南北是天街,
父老年年等駕回。
忍淚失聲詢使者,
幾時真有六軍來。

Phiên âm

Châu Kiều nam bắc thị thiên nhai[1],
Phụ lão[2] niên niên đẳng giá hồi.
Nhẫn lệ thất thanh tuân sứ giả:
“Kỷ thì chân hữu lục quân[3] lai?”

Dịch nghĩa

Phía nam phía bắc cầu Châu đều là đường kinh
Đã nhiều năm bô lão chờ xe vua trở về
Nuốt lệ nghẹn lời hỏi đoàn sứ:
”Bao giờ thì có sáu đoàn quân đến?”

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Châu Kiều nam bắc đôi bờ
Bao năm dân những mong chờ vua qua
Gặp sứ thần, giọt lệ sa
Ngập ngừng đón hỏi quân ta có về?
Châu Kiều cũng gọi là cầu Thiên Hán, ở Biện Lương (nay ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam). Năm Càn Đạo thứ 6, tác giả sang sứ Kim, dân chúng đứng hai bên đường đợi chờ sứ Nam Tống, tỏ lòng mong quân vua kéo về giải phóng.

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
[1] Đường ở kinh thành gọi là thiên nhai, chỉ đường vua Tống từng đi qua.
[2] Chỉ dân chủng ở Biện Lương.
[3] Xưa quy định 12500 người là 1 quân. Thiên tử thì có 6 quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Châu Kiều