14/06/2024 06:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

13 âm xa

Tác giả: Nguyễn Văn Duy

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cao Tứ Hải vào 18/05/2007 12:08

 

(chầm chậm từng âm)

xa
âm tim dồn
nghẹn dòng In- ter- net
em hờn
nhưng nhớ

xa
âm thở, mẹ ơi
kìa tủ lạnh ngồi run cong hũ sữa

xa
âm cười cha
vang núi
ao đồng trong mắt cá còn vang

xa
âm chuông
sần đa
đồng vọng
vồng đê quàng làng bao dung!

xa
âm sóng
mát rượi ấu thơ
không bờ
gọi ngày mai về

xa
âm bập bùng
đốt lá
có mưa rào đổ vào lòng hạ

xa
âm vỗ
lúa non
thuỷ chung bờ cỏ
bầy trâu chầu trời

xa
âm ếch
ồm ồm giọng đất
hương sương vương mải ban mai

xa
âm sáo
điệu ru mặt trời
hỏi diều sao cong hình nhớ?

xa
âm bi
tiếng đi chân rết
hỏi cười sao đến vô tư?

xa
âm hưởng một thời
nghe Thuỳ Trâm sống làm người
tận tâm!

Tổ quốc hình đàn
13 âm xa
những chân người
giục giã

Tổ quốc hình đàn
13 âm về
những chân trời
nhập ngũ!
Greifwald, 30.9.05

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Duy » 13 âm xa