08/08/2020 09:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 11:02

 

Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn,
Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em.
Khảo dị:
Lúc khó thì chẳng ai nhìn,
Đến khi đỗ trạng, chín nghìn anh em.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn