19/09/2020 10:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp tăng vấn
答僧問

Tác giả: Hiện Quang thiền sư - 現光禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2008 03:55

 

Nguyên tác

那似許由德,
何知世幾春。
無為居曠野,
逍遙自在人。

Phiên âm

Ná tự Hứa Do[1] đức,
Hà tri thế kỷ xuân?
Vô vi cư khoáng dã,
Tiêu dao tự tại nhân.

Dịch nghĩa

Sao cho giống đức Hứa Do,
Biết đâu đời có mấy mùa xuân?
Vô vi ở nơi đồng quê phóng khoáng,
Làm con người tự tại tiêu dao.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Họ Hứa dường quen nết
Bao xuân mặc cõi đời
Mông mênh quãng đồng rộng
Tuỳ ý tự rong chơi
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Nguồn: Văn học đời Lý, Ngô Tất Tố dịch - Nhà sách Khai Trí xuất bản 1960
[1] Ẩn sĩ đời Đường Nghiêu tài đức vẹn toàn không màng danh lợi, khi vua Nghiêu tìm người để truyền ngôi đã mời ông, ông từ chối, sau đó ra suối rửa tai coi như chưa nghe thấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hiện Quang thiền sư » Đáp tăng vấn