30/05/2024 10:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháp Bút Hồ Gươm

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:23

 

Viết lên thăm thẳm trời xanh
Nét vàng nhân nghĩa, nhân văn không mờ
Mỗi lần về lại Thủ đô
Nhìn vào sâu thẳm mặt hồ hiển linh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Tháp Bút Hồ Gươm