04/02/2023 12:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháp Bút Hồ Gươm

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:23

 

Viết lên thăm thẳm trời xanh
Nét vàng nhân nghĩa, nhân văn không mờ
Mỗi lần về lại Thủ đô
Nhìn vào sâu thẳm mặt hồ hiển linh.
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Tháp Bút Hồ Gươm