03/07/2022 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghiệt

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2009 02:29

 

tai ương luôn ập tới
ở bất cứ lúc nào
nơi nào
&
nuốt vội vã từng giọt nước mắt khô kiệt
tôi biết tìm đâu sự thật
những lớp bụi dày đặc
đã cất dấu vào dĩ vãng của tương lai
thật buồn cho sự đần độn thô bỉ nhãn tiền
cánh đồng không hẹn mùa màng
đã sinh nở những mùa cỏ lú
lòng người bị nhiễm mặn
niềm tin bị xâm thực
cái bắt tay hờ luôn có máu độc của loài khỉ tham lam
phía khuất lấp của lớp lớp tầng tầng là nỗi đau
tiếng khóc không nguyên vẹn

đất trời cũng không còn nguyên vẹn
thật may
sự thật luôn là nguyên vẹn
24.7.2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Nghiệt