27/06/2022 03:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng Cốc biên từ kỳ 3
上谷邊詞其三

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2020 10:01

 

Nguyên tác

胡兒處處路旁逢,
別有姿顏似慕容。
乞得杏仁諸妹食,
射穿楊葉一翎風。

Phiên âm

Hồ nhi xứ xứ lộ bàng phùng,
Biệt hữu tư nhan tự Mộ Dung.
Khất đắc hạnh nhân chư muội thực,
Xạ xuyên dương diệp nhất linh phong.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trai Hồ gặp khắp đường đi,
Mặt cùng dáng chẳng khác gì Mộ Dung.
Hạnh nhân nữ thích vô cùng,
Bắn xuyên lá liễu tên dùng lông chim.
Nguyên chú: “Lỗ tối thị đường triền hạnh nhân” 虜最嗜糖纏杏仁 (Giặc Hồ rất thích hạnh nhân bọc đường).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Thượng Cốc biên từ kỳ 3