23/09/2020 14:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

8
8

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2015 14:38

 

Nguyên tác

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил — и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил...
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?..

Bản dịch của Thuý Toàn

Tôi đã làm chi, người muốn biết
Tôi đã làm chi khi tung cánh tự do?
Tôi đã sống - nếu đời tôi lỡ bỏ qua
Ba ngày ấy, ba ngày tràn hạnh phúc
Thì đời tôi hẳn thảm buồn u uất
Hơn tuổi già đang tàn lụi của người
Đã từ lâu tôi định sẵn trong tôi
Phải nhìn lại những cánh đồng xa tắp
Xem mặt đất có chăng tươi đẹp
Xem chúng ta sinh ra ở đời này
Để được sống tự do hay để bị tù đày
Và vì vậy giữa đêm khuya rùng rợn
Khi dông tố làm các người kinh hoảng
Xúm xít nhau phục dưới ban thờ
Mặt cúi gầm sát đất ngẩn ngơ
Chính khi ấy tôi âm thầm bỏ trốn
Ôi, như anh em, tôi sẵn sàng vui sướng
Dang hai tay ôm chặt lấy bão dông!
Mắt dõi nhìn theo những đám mây đen
Tay với bắt từng tia chớp giật
Người hãy thử nói cho tôi được biết
Ở nơi đây giữa những bức tường dày
Bọn các người có thể lấy gì thay
Tình thân ngắn, nhưng rộn ràng sinh động
Giữa trái tim đang bừng bừng cuộn sóng
Cùng bão dông mưa gió của đất trời?...
Nguồn: Thơ M. Iu. Lermôntốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » 8