31/03/2023 20:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung vấn đáp
山中問答

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 02:30

 

Nguyên tác

問余何意棲碧山,
笑而不答心自閑。
桃花流水杳然去,
別有天地在人間。

Phiên âm

Vấn dư hà ý thê bích sơn,
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn.
Đào hoa lưu thuỷ diểu nhiên khứ,
Biệt hữu thiên địa tại nhân gian.

Dịch nghĩa

(Người) hỏi ta vì sao lại vào ở nơi núi biếc,
(Ta) cười không đáp, trong lòng tự thấy an nhàn.
Hoa đào theo dòng nước chảy trôi đi xa,
Riêng có tất cả trời đất ở giữa chốn nhân gian này.

Bản dịch của Tản Đà

Hỏi ta: ở núi làm chi ?
Thong dong chẳng nói, cười khì cho vui.
Hoa đào theo bẵng nước trôi,
Có riêng trời đất, cõi người đâu đây.
(Năm 753)
Nguồn: Báo Ngày nay, số 94, 16-1-1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Sơn trung vấn đáp