21/05/2022 11:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt thi kỳ 1
別詩其一

Tác giả: Lý Lăng - 李陵

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2008 01:02

 

Nguyên tác

良時不再至,
離別在須臾。
屏營衢路側,
執手野踟躊。
仰視浮雲馳,
奄忽互相逾。
風波一失所,
各在天一隅。
長當從此別,
且復立斯須。
欲因晨風發,
送子以賤軀。

Phiên âm

Lương thì bất tái chí,
Ly biệt tại tu du.
Bình dinh cù lộ trắc,
Chấp thủ dã trì trù.
Ngưỡng thị phù vân trì,
Yểm hốt hỗ tương du.
Phong ba nhất thất sở,
Các tại thiên nhất ngung.
Trường đương tòng thử biệt,
Thả phục lập tư tu.[1]
Dục nhân thần phong phát,
Tống tử dĩ tiện khu.

Dịch nghĩa

Những ngày vui vẻ tươi đẹp bên nhau khó có lại,
Chốc lát lại phải chia ly.
Bàng hoàng đứng bên ngả đường,
Cầm tay cứ chần chừ.
Ngẩng nhìn những đám mây trôi qua từ từ,
Gặp nhau chốc lát rồi lại xa nhau.
Một trận sóng gió nổi lên,
Mỗi kẻ trôi về một chân trời khác nhau.
Từ nay mãi xa cách nhau,
Đứng đây cũng chỉ trong chốc lát.
Muốn nhờ chim cắt giúp đỡ,
Tiễn người tới tận nơi xa.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngày vui khó lại đến,
Chốc lát thành chia phôi.
Bàng hoàng bên lối rẽ,
Cầm tay chẳng muốn rời.
Ngẩng nhìn mây qua lại,
Bỗng chốc đã xa rồi.
Một khi sóng gió nổi,
Mỗi kẻ một phương trời.
Từ nay dài xa cách,
Đứng đây chỉ lát thôi.
Mong được chim cắt giúp,
Tiễn anh tới tận nơi.
Ba bài Biệt thi này tương truyền là của Lý Lăng viết cho Tô Vũ, Tô Vũ cũng có bốn bài ngũ ngôn tương truyền viết cho Lý Lăng. Tuy nhiên một số khảo chứng cho rằng đây là thơ của người thời đó giả Lý Lăng và Tô Vũ để viết.

[1] Hai câu ý nói mây trên trời bay qua lại, chỉ gặp nhau trong chốc lát rồi lại bay khắp nơi không còn gặp lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Lăng » Biệt thi kỳ 1