03/08/2020 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về để áo lại đây (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 10:44

 

Anh về để áo lại đây,
Những khi em nhớ cầm tay đỡ buồn.
Anh về xin chớ về luôn,
Phòng loan trăng úa gió luồn thâu đêm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về để áo lại đây (II)