06/08/2021 10:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi cô gánh cỏ đường vòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 11:46

 

Hỡi cô gánh cỏ đường vòng,
Vai anh không gánh nhưng lòng anh thương.
Hỡi cô gánh cỏ đường vòng,
Cho anh gánh hộ để làm chồng một vai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi cô gánh cỏ đường vòng