12/05/2021 07:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tàn hoa
殘花

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 08:59

 

Nguyên tác

江頭沉醉落殘暉,
卻向花前慟哭歸。
惆悵一年春又去,
碧雲芳草兩依依。

Phiên âm

Giang đầu trầm tuý lạc tàn huy,
Khước hướng hoa tiền đỗng khốc quy.
Trù trướng nhất niên xuân hựu khứ,
Bích vân phương thảo lưỡng y y.

Dịch nghĩa

Một chiều uống rượu ở quán đầu sông say tuý luý,
Thấy hoa, khóc thương thảm thiết rồi về.
Nỗi buồn hôm đó rồi cũng theo mùa xuân mà đi,
Mới hay, mây biếc và cỏ thơm, lúc nào cũng như lúc nào.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một buổi chiều đầu sông say khướt
Thấy hoa tàn khóc mướt rồi về
Buồn theo xuân lại ra đi
Cỏ thơm mây biếc vẫn y ngày ngày

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Tàn hoa