25/09/2021 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu nhiên viết ở nhà bạn

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 18:29

 

Suốt đời anh sống tạm
Lấy vợ cũng lấy ào
Hạnh phúc đi qua cửa
Quên cả cần ước ao
1987

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Ngẫu nhiên viết ở nhà bạn