01/02/2023 09:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đức Chúa Trời hằng cứu giúp

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 05:34

 

Tuổi thơ theo Chúa học hành
Ngài hằng cứu giúp trưởng thành mang ơn
Bình minh cho đến hoàng hôn
Ngài thành tín cả khi buồn khi vui.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đức Chúa Trời hằng cứu giúp