19/01/2022 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 18
18

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2015 10:14

 

Nguyên tác

No: it is not yours to open buds into blossoms.
Shake the bud, strike it; it is beyond your power to make it blossom.
Your touch soils it, you tear its petals to pieces and strew them in the dust.
But no colours appear, and no perfume.
Ah! it is not for you to open the bud into a blossom.
He who can open the bud does it so simply.
He gives it a glance, and the life-sap stirs through its veins.
At his breath the flower spreads its wings and flutters in the wind. Colours flush out like heart-longings, the perfume betrays a sweet secret.
He who can open the bud does it so simply.

Bản dịch của Bùi Xuân

Không: nó không là của bạn để mở nụ thành hoa
Lắc nụ, giật chồi; sức mạnh của bạn không thể làm cho hoa nở
Hãy vun xới đất trồng, ngắt từng cánh hoa, rải chúng vào trong bụi đất
Nhưng nó chưa hiện ra màu sắc, chưa toả hương thơm
Chà! nó không cho bạn mở nụ thành hoa
Ai người có thể mở nụ hoa dễ dàng
Người đó cho nó cái nhìn và nhựa sống khuấy động xuyên qua đường gân của nó
Lúc đó, hoa sẽ trải hương trên những cánh hoa và run rẩy trong gió
Những màu sắc tuôn trào như trái tim khao khát, hương thơm sẽ hé lộ điều bí mật ngọt ngào
Ai người có thể mở nụ hoa dễ dàng
Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 18