31/10/2020 20:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Long tỉnh quá trạc

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 03:40

 

Phiên âm

Ngọc sơn sơn hạ tiểu khê biên,
Xuyên thạch quyên quyên chú bách xuyên.
Nhuận hoạt hồn như hòa ngọc dịch[1],
Thanh hương sai khả thắng long diên[2].
Dư ba tư tưởng thiên chu thụ,
Lưu trạch xuyên xuyên vạn lục điền.
Tinh diệp khởi ưng tư nhất ấp,
Vương Minh[3] dụng cấp phúc di thiên.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Dưới núi Ngọc Sơn dòng nước trong,
Thấm hoà xuyên đá rót trăm sông.
Hồn như nước ngọc lên ngời sáng,
Hơn thể rãi rồng toả ngát hương.
Róc rách tưới lên ngàn gốc đỏ,
Chan hoà dòng thắm vạn đồng xanh.
Há riêng giếng nước cho thôn ấp,
Chu cấp Vương Minh, phước báu ban.
[1] Nước giếng Cổ Loa để rửa ngọc trai.
[2] Rãi rồng, nước miếng cá voi. Long diên hương: một hải sản quý, thơm ngon.
[3] Vương Dương Minh, tên thật Vương Thủ Nhân (1472 - 1529), nhà chính trị và triết học nổi tiếng đề xuất thuyết tri hành hợp nhất là thời Minh, không phải thời Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Long tỉnh quá trạc