28/03/2023 01:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật 2

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 21/08/2011 09:55

 

Rằng đây há phải khách tầm thường,
Theo thế cho nên phải giữ giàng.
Lúc đạt[1] chẳng qua nhờ vận mệnh,
Khi cùng[2] chớ cậy có văn chương.
Theo thời cũng rắp tìm nghề khác,
Bản tính đà quen giữ nết ương[3].
Thì thế rủi may thời cũng mặc,
Ai dư nước mắt khóc giàu sang.
Nguồn: Nguyễn Công Trứ - Cuộc đời và Thơ, Đoàn Tử Huyến biên soạn, tr. 10, NXB Lao Động, 2011
[1] Thành công, thông suốt.
[2] Nghèo khó, khó khăn, trái với đạt.
[3] Nết ngay thẳng, cương thường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Tự thuật 2