03/12/2022 00:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng nói

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2017 10:46

 

Đừng nói
Đừng nói gì thêm!
Ngòi bút cứ thầm thì trên giấy

Dưới cầu chiều nay
                           dòng sông vẫn chảy
Qua những cuộc tình lặng im...
Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Đừng nói