30/10/2020 04:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ phong kỳ 39 (Đăng cao vọng tứ hải)
古風其三十九(登高望四海)

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/12/2005 15:29

 

Nguyên tác

登高望四海,
天地何漫漫!
霜被群物秋,
風飄大荒寒。
榮華東流水,
萬事皆波瀾。
白日掩徂輝,
浮雲無定端。
梧桐巢燕雀,
樴棘栖鵷鸞。
且復歸去來,
劍歌行路難。

Phiên âm

Đăng cao vọng tứ hải,
Thiên địa hà man man.
Sương bị vật quần thu,
Phong phiêu đại hoang hàn.
Vinh hoa đông lưu thuỷ,
Vạn sự giai ba lan.
Bạch nhật yểm tồ huy,
Phù vân vô định đoan.
Ngô đồng sào yến tước,
Chỉ cức thê uyên loan.
Thả phục quy khứ lai,
Kiếm ca hành lộ nan.

Bản dịch của HTN

Lên cao nhìn bốn bể
Trời đất mênh mông thế
Cảnh vật nhuốm sương thu
Gió lùa nơi vắng lạnh
Vinh hoa nước về đông
Muôn sự làn sóng gợn
Le lói ánh tà dương
Mây buồn không chốn dựa
Ngô đồng nơi én sẻ
Cỏ gai tổ uyên loan
Thà về nơi chốn cũ
Ca bài "hành lộ nan"
(Năm 744)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Cổ phong kỳ 39 (Đăng cao vọng tứ hải)