15/08/2020 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em có chồng rồi tu phận, tu duyên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2015 08:28

 

Em có chồng rồi tu phận, tu duyên,
Dù ai trao bạc kết duyên đừng cầm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em có chồng rồi tu phận, tu duyên