24/10/2021 08:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 05
05

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 06/11/2008 23:53

 

Nguyên tác

木啄も庵
はやぶら
ず夏木立

Bản dịch của Vĩnh Sính

Ngay chim gõ mõ cũng chừa
Ngàn cây xanh lá, lều xưa hãy còn
1689

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 05