11/08/2022 10:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêm ngưỡng
The look

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/07/2021 20:15

 

Nguyên tác

Strephon kissed me in the spring,
Robin in the fall,
But Colin only looked at me
And never kissed at all.

Strephon’s kiss was lost in jest,
Robin’s lost in play,
But the kiss in Colin’s eyes
Haunts me night and day.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Strephon hôn tôi mùa xuân,
Robin thì buổi trời sang thu rồi,
Còn Colin chỉ nhìn thôi
Và chưa hề đến trao môi bao giờ.

Nụ hôn mà của Strephon
đã tan biến mất trong cơn vui đùa,
Robin lạc giữa mây mưa,
Nhưng Colin mắt vẫn thừa nụ hôn
Ngày, đêm quanh quẩn bên hồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Chiêm ngưỡng