31/03/2023 22:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề ảnh tự cười mình

Tác giả: Đông Hồ - Lâm Tấn Phác

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 22:07

 

Cũng phết nhà nho cũng áo khăn,
Tha hương xem phải khách làng văn.
Làng văn thiệt giả lòng mình biết,
Bộ cánh ngoài trông chẳng chắc bằng!
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Hồ » Đề ảnh tự cười mình