24/07/2024 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều tang nghi quán

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 10/04/2009 03:25

 

tôi nằm
chết thử nửa giờ
nghe ba mươi phút bỗng ngơ ngẩn dài

tôi nằm
chết thử một giây
nghe sáu mươi khắc mà thay đổi lòng

tôi nằm
chết thử một hôm
nghe hăm bốn tiếng không còn một ai

tôi nằm
chết thử nào hay
chiều tang nghi quán lạnh dài khói hương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Chiều tang nghi quán