15/04/2021 07:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghệ sĩ nhân dân
Народный артист

Tác giả: Sergei Mikhalkov - Сергей Михалков

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2008 03:04

 

Nguyên tác

Артист, что посвятил свой славный труд народу,
Пил в ресторане клюквенную воду.
К нему, шатаясь, пьяный подошёл
И говорит: «Пожалте к нам за стол!
У нас компания. Мы сразу вас узнали —
В последнем «Фитиле» вы пьяницу играли!…» —
«Играть — играл, но сам-то я не пью». —
«Не пьёшь и не поёшь?» —
«Не пью и не пою». —
«А почему не пьёшь?» —
«Да как-то не собрался…» —
«Эх, ты! — сказал нахал, —
«Народный», а зазнался
И оторвался от народных масс —
Не хочешь пить ни с нами, ни за нас?!» —
«Ну что ж, — вздохнул артист. —
В семье не без урода!»
По духу отличай пьянчугу от народа,
Хоть пьёт народ не только хлебный квас.

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Một nghệ sĩ nhân dân
Uống nước quả lê trong hiệu ăn.
Một chàng say đến gần mời mọc:
- Đến với chúng tôi uống rượu đi anh!
Anh đóng vai chàng say trong "ngòi nổ"
Thoạt trông, tôi đã nhận ra ngay.

Nghệ sĩ nhân dân từ tốn đáp:
- Tôi không nghiện đâu, dẫu đã đóng vai say.
- Anh uống chứ, cùng chúng tôi hát nhé ?
- Anh vui lòng tha cho tôi nghe.
- Vì sao anh lại không uống rượu ?
- Vì tôi không biết uống bao giờ.

- Tự làm cao, tách xa quần chúng
Thế mà cũng "nghệ sĩ nhân dân"
Anh coi thường chúng tôi quá đấy
Ai mà chẳng uống rượu đôi lần.
- Tôi biết nói thế nào được nhỉ
Bởi vì tôi không phải quái thai!

Dẫu dân chúng còn nhiều người nghiện rượu
Không thể hoà mình theo kiểu chàng say.
1965

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Mikhalkov » Nghệ sĩ nhân dân