23/03/2023 21:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thành tử
江城子

Tác giả: Âu Dương Quýnh - 歐陽炯

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 20:00

 

Nguyên tác

晚日金陵岸草平,
落霞明,
水無情。
六代繁華,
暗逐逝波聲。
空有姑蘇台上月,
如西子鏡,
照江城。

Phiên âm

Vãn nhật Kim Lăng[1] ngạn thảo bình,
Lạc hà minh,
Thuỷ vô tình.
Lục đại phồn hoa,
Ám trục thệ ba thanh.
Không hữu Cô Tô[2] đài thượng nguyệt,
Như Tây Tử[3] kính,
Chiếu Giang thành.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Bóng ngả Kim Lăng dậm cỏ xanh
Ráng chiều xinh
Nước vô tình
Lục đại phồn hoa
Theo lớp sóng trôi nhanh
Trỏ có Cô Tô vừng nguyệt bạch
Như gương Tây Tử
Rọi Giang thành
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Nay thuộc tỉnh Giang Tô.
[2] Kinh đô nước Ngô trước, nay thuộc tỉnh Giang Tô.
[3] Tức Tây Thi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Quýnh » Giang thành tử