20/09/2021 11:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

96

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 10:18

 

Ra đi từ bến My Lăng
Bao năm dấu kín ánh trăng trong lòng
Tuổi già về lại bến sông
Trăng kia đã lặn phải chong đèn dầu.
Bến My Lăng là tên bài thơ của nhà thơ Yến Lan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 96