30/09/2020 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc Trinh quán
玉貞觀

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2014 22:19

 

Nguyên tác

臺殿曾為貴主家,
春風吹盡竹窗紗。
院中仙女脩香火,
不許閑人入看花。

Phiên âm

Đài điện tằng vi quý chủ gia,
Xuân phong xuy tận trúc song sa.
Viện trung tiên nữ tu hương hoả,
Bất hứa nhàn nhân nhập khán hoa.

Dịch nghĩa

Quán đạo xưa là cung điện công chúa cư ngụ,
Gió xuân lay động màn lụa nơi cửa sổ trúc.
Vị nữ tu trụ trì chăm lo hương lửa,
Cô không cho kẻ nhàn này vào viện xem hoa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quán đạo xưa công nương cư ngụ
Gió xuân đang thổi rũ màn the
Nữ tu nhang khói răn đe
Kẻ nhàn không được qua hè xem hoa
Theo "Tân Đường thư", chương "Chư đế công chúa", Ngọc Trinh công chúa là con gái của vua Đường Duệ Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Ngọc Trinh quán