15/07/2024 15:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn thước hỉ - Ngô sơn quan đào
聞鵲喜-吳山觀濤

Tác giả: Chu Mật - 周密

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2016 17:35

 

Nguyên tác

天水碧,
染就一江秋色。
鼇戴雪山龍起蟄,
快風吹海立。

數點煙鬟青滴,
一杼霞綃紅濕。
白鳥明邊帆影直,
隔江聞夜笛。

Phiên âm

Thiên thuỷ bích,
Nhiễm tựu nhất giang thu sắc.
Ngao đới tuyết sơn long khởi trập,
Khoái phong xuy hải lập.

Sổ điểm yên hoàn thanh chích,
Nhất trữ hà tiêu hồng thấp.
Bạch điểu minh biên phàm ảnh trực,
Cách giang văn dạ địch.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trời nước xanh
Ánh sông thu thành bức tranh
Như rồng rùa cựa mình đội tuyết
Bão nổi sóng dâng thành

Mây đùn như mưa sắp đổ
Ráng hồng như giải lụa mành
Chim điểm cánh buồm xa xa trắng
Ai thổi sáo đêm thanh
Núi Ngô nay ở Hàng Châu, từ núi cao trông xuống sông Tiền Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Mật » Văn thước hỉ - Ngô sơn quan đào