18/05/2024 16:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man kỳ 2
菩薩蠻其二

Tác giả: Đào Tấn - 陶晉

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/05/2022 23:57

 

Nguyên tác

去年不比前年好,
今年更比去年老。
未老是雄心,
殷憂國難深。
九邊烽火急,
一派丞平意。
不必問梅花,
寒枝盡暮鴉。

Phiên âm

Khứ niên bất tỉ tiền niên hảo,
Kim niên cánh tỉ khứ niên lão,
Vị lão thị hùng tâm,
Ân ưu quốc nạn thâm.
Cửu biên phong hoả cấp,
Nhất phái thừa bình ý.
Bất tất vấn mai hoa,
Hàn chi tận mộ nha.

Dịch nghĩa

Năm ngoái không tốt lành bằng năm kia,
Năm nay già hơn năm ngoái.
Chưa già ấy chính là lòng hăng hái quả cảm,
Lo sầu vì tai nạn lớn của nước.
Chín mặt lửa hiệu báo khẩn cấp có chiến tranh,
Một nhóm ý muốn hoà hảo.
Không cần phải hỏi hoa mai,
Buổi chiều quạ đã đậu đầy trên cành cây hoang lạnh.

Bản dịch của Việt Thao

Năm qua chẳng khoẻ bằng xưa,
Nay so năm ngoái già nua sức mòn.
Chưa già, nhiệt huyết ấy còn,
Mãi lo nạn nước đắm vòng điêu linh.
Chín bề lửa báo chiến chinh,
Một phe vẫn giữ ý xin nghị hoà.
Cần gì phải hỏi mai hoa,
Cành trơ quạ đậu chiều tà lạnh hoang.
Rút từ Mộng Mai từ lục 夢梅詞錄.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tấn » Bồ tát man kỳ 2