08/02/2023 00:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính nguyệt thập ngũ dạ đăng
正月十五夜燈

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2014 08:32

 

Nguyên tác

千門開鎖萬燈明,
正月中旬動帝京。
三百丙人連袖舞,
一時天上著詞聲。

Phiên âm

Thiên môn khai toả vạn đăng minh,
Chính nguyệt trung tuần động đế kinh.
Tam bách bính nhân liên tụ vũ,
Nhất thì thiên thượng trước từ thanh.

Dịch nghĩa

Hàng ngàn nhà mở cửa, hàng vạn đèn lồng lung linh,
Đêm rằm tháng giêng làm rung chuyển kinh thành.
Ba trăm cung nhân nắm tay nhau ca múa,
Có lúc những bài thi ca từ hoàng cung vọng ra.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngàn nhà mở, vạn đèn lồng thắp
Rằm tháng giêng vui khắp kinh đô
Ba trăm cung nữ múa ca
Hoàng cung cũng có hát hò ngâm thơ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Chính nguyệt thập ngũ dạ đăng