29/05/2023 08:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân hành kỳ 4
從軍行其四

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/12/2005 01:43

 

Nguyên tác

青海長雲暗雪山,
孤城遙望玉門關。
黃沙北戰穿金甲,
不破樓蘭終不還。

Phiên âm

Thanh Hải[1] trường vân ám tuyết san[2],
Cô thành dao vọng Ngọc Môn[3] quan.
Hoàng sa bắc chiến xuyên kim giáp,
Bất phá Lâu Lan[4] chung bất hoàn.

Dịch nghĩa

Thanh Hải dải mây dài bao phủ núi tuyết,
Thành luỹ chơ vơ thấy xa xa là Ngọc Môn quan.
Đánh hàng trăm trận trên sa mạc cát vàng này, mòn cả áo giáp,
Chưa dẹp tan giặc Lâu Lan thì chưa về.

Bản dịch của Phụng Hà

Biển xanh, núi tuyết ẩn mây ngàn,
Thành côi xa ngắm ải Ngọc Quan.
Bắc phạt, bụi vàng xuyên áo giáp,
Chưa diệt Lâu Lan, chẳng về làng.
[1] Tên đất đời Đường, nay nằm phía tây thủ phủ Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải.
[2] Chỉ Kỳ Liên sơn, trong địa phận Thanh Hải.
[3] Cửa ải phía tây bắc Trung Quốc, cách Trường An khoảng 3600 dặm, nay ở phía tây huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc.
[4] Tên một bộ tộc xưa ở trên phần đất nay phía đông nam huyện Thiện, khu tự trị Tân Cương, đời Đường họ thường hay sang Thanh Hải quấy nhiễu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tòng quân hành kỳ 4