04/08/2020 09:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vì ai kim cúc phân ly

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:06

 

Vì ai kim cúc phân ly,
Nghĩa nhân gián đoạn chỉ vì tại anh.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vì ai kim cúc phân ly