18/05/2024 13:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xã trung lạp báo thư sự

Tác giả: Nguyễn Hữu Cương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2009 18:59

 

Phiên âm

Nhất niên thần huệ cập cổ tu
Rặc trượng tương phùng tiếu thả hô
Khước ức thăng bình tiền nhật sự
Đông kiều tuý đảo bất thắng phù

Dịch nghĩa

Khắp các vị già làng được hưởng lộc thần một năm
Chống gậy đến gặp nhau cười nói
Lại nhớ tới chuyện thăng bình thuở trước
Say khướt ở cầu Đông không gượng dậy

Bản dịch của Nguyễn Danh Ninh

Tế thần hưởng lộc lệ hàng năm
Họp mặt già làng thoả nói năng
Nhắc chuyện thăng bình bao thuở trước
Cầu Đông say khướt bước lăng quăng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Cương » Xã trung lạp báo thư sự