17/10/2021 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy tự dao kỳ 2
歸字謠其二

Tác giả: Trương Hiếu Tường - 張孝祥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Mặc Am vào 28/03/2019 10:30

 

Nguyên tác

歸。
獵獵薰風颭綉旗。
攔教住,
重舉送行杯。

Phiên âm

Quy.
Liệp liệp huân phong chiểm tú kỳ.
Lan giao trú,
Trùng cử tống hành bôi.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Về.
Cờ gấm lao xao gió bốn bề.
Xin dừng bước,
Nâng chén tiễn người đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hiếu Tường » Quy tự dao kỳ 2