18/06/2021 12:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương

Tác giả: Điền Ngọc Phách

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2014 20:30

 

Vị ngọt xem ra chán ngắt rồi
Trồng dây mướp đắng - đắng cay chơi
Thương bầy ong dại đua nhau chích
Bầu mật còn chăng líu lưỡi người?
Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Ngọc Phách » Thương