22/07/2024 18:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Lý Thập Nhất tuý ức Nguyên Cửu
同李十一醉憶元九

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2007 15:18

 

Nguyên tác

花時同醉破春愁,
醉折花枝作酒籌。
忽憶故人天際去,
計程今日到梁州。

Phiên âm

Hoa thời đồng tuý phá xuân sầu[1],
Tuý chiết hoa chi tác tửu trù[2].
Hốt ức cố nhân thiên tế khứ,
Kế trình kim nhật đáo Lương châu.

Dịch nghĩa

Ngày hoa (tức ngày xuân) cùng say để xua tan đi nỗi sầu,
Say bẻ một nhành hoa làm thẻ rượu.
Chợt nhớ tới bạn xưa đang bước bên trời,
Tính ngày tihf hôm nay đã phải đến Lương châu.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngày hoa say khướt phá xuân sầu,
Thẻ rượu hái về một nhánh đâu.
Bỗng nhớ cố nhân nơi viễn xứ,
Hôm nay đã phải đến Lương châu.
Nguyên Cửu tức Nguyên Chẩn 元稹, bạn thân của Bạch Cư Dị. Năm Nguyên Hoà thứ 4 (809), Nguyên Chẩn phụng mệnh đi Đông Xuyên. Bạch Cư Dị tại Trường An, cùng em là Bạch Hành Giản 白行簡 và Lý Tiêu Trực 李杓直 (trong tiêu đề ghi là Lý Thập Nhất) lên sông Khúc chơi xuân, rồi đến nhà Tiêu Trực uống rượu, nhớ tới Nguyên Chẩn mà làm bài thơ này.

[1] Câu này trong Tam mộng ký 三夢記 của Bạch Hành Giản chép là “Xuân lai vô kế phá xuân sầu” 春來無計破春愁, nhưng trong Bạch thị Trường Khánh tập 白氏長慶集 của Bạch Cư Dị thì chép như ở đây.
[2] Thẻ để ghi nhớ tuần rượu khi uống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Đồng Lý Thập Nhất tuý ức Nguyên Cửu