24/09/2021 12:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp mặt anh đây cũng muốn kết làm phu phụ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2015 09:42

 

Gặp mặt anh đây cũng muốn kết làm phu phụ,
Chẳng hay anh còn vợ cũ anh kia?
Khảo dị:
Gặp mặt anh đây em cũng muốn kết gia cư ngụ,
Chẳng hay anh còn vợ cũ anh xưa?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gặp mặt anh đây cũng muốn kết làm phu phụ