30/10/2020 21:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phù Nam khúc ca từ kỳ 1
扶南曲歌詞其一

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2018 14:27

 

Nguyên tác

翠羽流蘇帳,
春眠曙不開。
羞從麵色起,
嬌逐語聲來。
早曏昭陽殿,
君王中使催。

Phiên âm

Thuý vũ[1] lưu tô[2] trướng,
Xuân miên thự bất khai.
Tu tòng miên sắc khởi,
Kiều trục ngữ thanh lai.
Tảo hướng Chiêu Dương điện[3],
Quân vương trung sứ[4] thôi.

Dịch nghĩa

Màn trang hoàng bằng đèn thuý vũ, ngù lưu tô
Đêm xuân ngủ say chẳng vén
Vẻ thẹn thùng còn thoáng trên nét mặt
Tiếng nói thỏ thẻ nũng nịu
Phải vào chầu sớm nơi điện Chiêu Dương
Nội thần đặc phái của vua cha đã thúc giục

Bản dịch của Giản Chi

Màn Lưu tô chẳng vén
Giấc ngủ đêm xuân nồng
Lời nói giọng nũng nịu
Khoé thu vẻ sượng sùng
Chiêu Dương chầu buổi sớm
Trung sứ đang chờ trông
Phù Nam khúc là điệu hát của người Phù Nam. Tuỳ Dạng Đế đi đánh nước Lâm Ấp, bắt được người thợ cùng cây đàn của hắn. Đàn thô lậu không dùng được, chỉ ghi lại điệu nhạc Thiên Trúc mang tên Phù Nam khúc.

Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
[1] Lông chim chả, dùng để trang điểm diềm màn.
[2] Ngù tốt bằng chỉ màu. Màn được trang điểm bằng ngù, ngù này gọi là màn lưu tô.
[3] Tên một điện trong tám khu hậu cung thời vua Hán Vũ Đế.
[4] Đặc sứ mang lệnh riêng của vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Phù Nam khúc ca từ kỳ 1