10/08/2022 04:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ tuyền 2
下泉 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 22:06

 

Nguyên tác

冽彼下泉,
浸彼苞蕭。
愾我寤嘆,
念彼京周。

Phiên âm

Liệt bỉ hạ tuyền
Tầm bỉ bao sưu (tiêu)
Khải ngã ngộ thán
Niệm bỉ kinh Chu.

Dịch nghĩa

Nước suối lạnh chảy xuống kia
Thấm ngập những bụi cỏ tiêu kia (vì ủng nước cỏ bị chết rụi)
Ta thao thức không ngủ mà thở than
Nhớ đến kinh đô nhà Chu kia.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Dòng suối nọ lạnh tê chảy mãi,
Ngập cỏ tiêu đều phải tổn thương.
Thở than trằn trọc đêm trường,
Chu triều đô cũ, ta thường hoài mong.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ mà hứng.

tiêu (đọc sưu cho hợp vận): cỏ tiêu.
kinh Chu: như Chu kinh, kinh đô nhà Chu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hạ tuyền 2