03/02/2023 16:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phó Đồng Lư quận Hoài thượng ngộ phong
赴桐廬郡淮上遇風

Tác giả: Phạm Trọng Yêm - 范仲淹

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2013 17:48

 

Nguyên tác

一棹危於葉,
傍觀亦損神。
他時在平地,
無忽險中人。

Phiên âm

Nhất trạo nguy ư diệp,
Bàng quan diệc tổn thần.
Tha thì tại bình địa,
Vô hốt hiểm trung nhân.

Dịch nghĩa

Mái thuyền nhỏ nguy hơn chiếc lá,
Đứng xem thôi cũng thấy hết hồn.
Ngày sau đứng trên đất bằng,
Đừng quên người trong khi nguy hiểm.

Bản dịch của Hà Như

Thuyền như chiếc lá rơi
Nhìn đã hết hồn rồi
Lúc đứng trên thềm đất
Thấy nguy chớ quên người

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Trọng Yêm » Phó Đồng Lư quận Hoài thượng ngộ phong