17/06/2024 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Lý Ngưng u cư
題李凝幽居

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 07:54

 

Nguyên tác

閑居少鄰並,
草徑入荒園。
鳥宿池邊樹,
僧敲月下門。
過橋分野色,
移石動雲根。
暫去還來此,
幽期不負言。

Phiên âm

Nhàn cư thiểu lân tịnh,
Thảo kính nhập hoang viên.
Điểu túc trì biên thụ,
Tăng xao nguyệt hạ môn.
Quá kiều phân dã sắc,
Di thạch động vân căn.
Tạm khứ hoàn lai thử,
U kỳ bất phụ ngôn.

Bản dịch của Đào Hùng

Người thưa nhàn xóm nhỏ
Lối cỏ vườn cô liêu
Cây bờ ao chim đỗ
Sư gõ cửa trăng chiều.
Qua cầu xanh sắc ruộng
Đá xô động mây trời
Ai về nơi ước muốn
Hẹn nào chẳng buông trôi.
Tương truyền câu thứ 4, Giả Đảo ban đầu phân vân giữa chữ “thôi” 推 (đẩy) và chữ “xao” 敲 (gõ). Đang cưỡi lừa ông bèn bước xuống đứng giữa đường đưa tay đẩy rồi gõ, gõ rồi đẩy giả như đứng trước nhà bạn vậy, mãi vẫn không biết phải dùng chữ nào. Hàn Dũ khi đó vì can vua nên bị biếm ra làm thứ sử ở Triều Châu, đang đi chơi qua thấy một nhà sư (tức Giả Đảo) đứng bên con lừa, tay lúc đưa tới đưa lui, lúc đưa qua đưa lại thì lấy làm lạ, bèn bước đến gần lên tiếng, nhà sư mới giật mình ngừng lại. Hàn Dũ hỏi thì Giả Đảo thuật lại sự tình. Hàn bật cười và bàn nên dùng chữ “xao” là đúng hơn. Giả Đảo đồng ý và dùng chữ “xao”. Hai chữ “thôi xao” về sau thường được dùng để chỉ việc chọn câu chọn chữ khi làm thơ văn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Đề Lý Ngưng u cư