18/01/2021 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ôi, tình đời!

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 22/09/2016 05:43

 

Rượu quý vơi
Tiền tài vội vơi
Bạn bè vơi lá thu
Cơm gạo chả hiểu lòng con người vôi trắng

Giành trước, giành sau
Giành tận đáy mồ
Một đời
Cuộc đua người
Lay lắt
Lắt lay.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ôi, tình đời!