22/10/2021 19:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cho hay nhất quỷ nhì ma

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/09/2020 22:34

 

Cho hay nhất quỷ nhì ma,
Bây giờ mới biết thứ ba thế nào.
Căm thù giặc nước từ bao,
Tấm lòng công phẫn ào ào như sôi.
Đứng đầu khoá Ngọc, tú Nhồi,
Kế bày tội ác rạch ròi tên Kim.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cho hay nhất quỷ nhì ma