05/12/2022 05:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá khách tương tầm
過客相尋

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/05/2015 21:57

 

Nguyên tác

窮老真無事,
江山已定居。
地幽忘盥櫛,
客至罷琴書。
掛壁移筐果,
呼兒問煮魚。
時聞系舟楫,
及此問吾廬。

Phiên âm

Cùng lão chân vô sự,
Giang sơn dĩ định cư.
Địa u vong quán trất
Khách chí la cầm thư.
Quải bích di khuông quả,
Hô nhi vấn chử ngư.
Thì văn hệ chu tập,
Cập thử vấn ngô lư.

Dịch nghĩa

Ông già khốn đốn thật ra còn chuyện gì nữa,
Núi sông đã là nơi ở rồi.
Nơi đất vắng quên cả tắm rửa, chải đầu,
Khách tới thì bỏ cả sách.
Dời giỏ trái cây treo trên vách,
Gọi con nhắc coi chừng nồi cá nấu.
Nghe tiếng cột chèo thuyền,
Sau đó là hỏi thăm nhà ta.

Bản dịch của Phạm Doanh

Lão kiết còn gì nữa,
Non nước ở yên rồi.
Chốn vắng quên tắm rửa,
Khách tới đàn sách lơi.
Nhắc con nồi cá nấu,
Treo tường giỏ quả rời.
Có nghe chèo thuyền cột,
Sau đó hỏi nhà tôi.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quá khách tương tầm